AITO Graphics on saanut Suomalaisen Työn Liiton myöntämän Avainlippu -merkin.

Avainlippu on Suomalaisen Työn Liiton rekisteröity yhteisömerkki. Se kertoo, että tuote on valmistettu tai palvelu on tuotettu Suomessa.

Palvelu voi saada Avainlipun käyttöoikeuden, jos se tuotetaan Suomessa. Lisäksi kotimaisuusasteen on oltava yli 50 prosenttia. Kotimaisuusastetta laskiessa huomioidaan henkilöstökustannukset, alihankinnat ja materiaalihankinnat. Yrityksellä on oltava merkittävä kotimainen omistusosuus ja Suomessa toimiva johto sekä pääkonttorin tulee sijaita Suomessa. Myöntämiseen vaikuttaa myös palvelukonseptin alkuperä, suomalainen suunnittelu ja tuotekehitys, palvelun vaikutus kotimaisten tuotteiden tai palveluiden aseman vahvistumiseen sekä mielikuva suomalaisesta alkuperästä.


92 prosenttia suomalaisista tuntee Avainlipun melko hyvin tai erittäin hyvin.
69 prosenttia suomalaisista sanoo Avainlippu-merkin vaikuttavan ostopäätökseensä melko paljon tai erittäin paljon.

Avainlipun käyttöoikeuden myöntää  Suomalaisen Työn Liiton alkuperämerkkitoimikunta.